Дисконтування дебіторської заборгованості у системі фінансового менеджменту підприємства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті досліджено зміни чинного законодавства, що актуалізували необхідність дисконтування дебіторської заборгованості та реформування системи фінансового менеджменту підприємства. Визначено необхідність внесення змін у систему фінансового менеджменту підприємства у частині розширення завдань щодо управління активами, фінансовими ризиками, формуванням прибутку та податкових різниць, фінансового планування та прогнозування. Дисконтування дебіторської заборгованості у системі фінансового менеджменту підприємства запропоновано розглядати як цілісну систему, яка ґрунтується на принципах фінансового менеджменту та призначена для організації взаємодії об’єктів і суб’єктів дисконтування дебіторської заборгованості. Дисконтування дебіторської заборгованості у системі фінансового менеджменту підприємства запропоновано розглядати як сукупність восьми логічно послідовних етапів. Проведено дослідження підходів до визначення ставки дисконтування дебіторської заборгованості та узагальнено статистичні дані щодо варіювання ставки дисконтування у 2019-2020 роках.

Опис

Ключові слова

дисконтування, ставка дисконтування, дебіторська заборгованість, фінансовий менеджмент, теперішня вартість, discounting, discount, rate receivables, financial management, present value, кафедра фінансів

Бібліографічний опис

Буряк, А. В. Дисконтування дебіторської заборгованості у системі фінансового менеджменту підприємства / А. В. Буряк, С. В. Бойко, І. В. Дем’яненко // Modern Economics. – 2021. – № 28. – С. 33–39.

Зібрання