Implementation of international standards as way of ensuring the safety of food products

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

The article declares that the implementation of new international standards ISO 22000 on Food Safety Management Systems can help to solve the problem of food safety, which will allow facilitating the integration of HACCP and ISO 9001. The essence, features, and differences of ISO 22000: 2018, which provides the usage of the PDCA cycle, which can be used to manage the quality management system on a systematic basis effectively, are considered. The content of the PDCA methodology is defined, as well as the components of the process improvement cycle are analyzed. У статті визначено, що вирішенню проблеми забезпечення безпеки харчових продуктів може сприяти впровадження на підприємствах нових міжнародних стандартів ІSО 22000 на Системи менеджменту безпеки харчової продукції, що дозволить полегшити інтеграцію НАССР та ІSО 9001. Розглянуто сутність, особливості та відмінності стандарту ІSО 22000:2018, в якому передбачається використання циклу РDCА, при застосуванні якого можна ефективно управляти системою управління якості на системній основі. Визначено зміст методології РDCА, а також проаналізовано складові циклу покращання процесів.

Опис

Ключові слова

кафедра маркетингу, PDCA methodology, international standards food safety, management system, risk management, risk-oriented thinking, управління ризиками, міжнародні стандарти, безпечність харчових продуктів, система менеджменту, методологія PDCA, ризик-орієнтоване мислення

Бібліографічний опис

Strashynska, L. Implementation of international standards as way of ensuring the safety of food products / L. Strashynska // Business, Economics, Sustainability, Leadership and Innovation (BESLI). – 2020. – № 3. – P. 49–55.

Зібрання