Основні організаційно-правові форми господарськихоб'єднань

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розглянуто основні види господарських об'єднань, визначено особливості створення та функціонування різних організаційно-правових форм об'єднань підприємств. The basic types of economic associations are considered, the features of creation and functioning of different legal forms of associations of enterprises are certain.

Опис

Ключові слова

промислово-фінансова група, об'єднання, асоціація, корпорація, консорціум, концерн, холдинг, industrially-financial group, association, association, corporation, consortium, business concern, holding, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Скопенко, Н. С. Основні організаційно-правові форми господарськихоб'єднань / Н. С. Скопенко // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць. - 2010. - Вип. 23. - С. 152-158.

Зібрання