Наукові підходи до визначення сутності поняття «інтеграція»

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розглянуто сутність поняття «інтеграція» з точки зору різних науково-методичних підходів: економічної теорії, менеджменту, стратегічного менеджменту, корпоративного управління. The basic concepts of integration are considered from point of different scientifically: methodical approaches: economic theory, management, strategic management, corporate management.

Опис

Ключові слова

інтеграція, об’єднання, інтегрована структура, integration, association, integrated structure, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Скопенко, Н. С. Наукові підходи до визначення сутності поняття «інтеграція / Н. С. Скопенко // Проблеми підвищення ефективності інфраструктури: Збірник наукових праць. − К.: НАУ, 2011. - Вип. 32. − С. 163-168

Зібрання