Організаційно-економічна модернізація підприємств харчової промисловості

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Дисертаційна робота присвячена дослідженню теоретичних, методичних та практичних питань здійснення організаційно-економічної модернізації підприємств в умовах зміцнення інституційних основ ринкової системи господарювання. The thesis is devoted to research of theoretical, methodological and practical issues of organizational and economic modernization of enterprises in terms of strengthening the institutional foundations of a market economic system.

Опис

Ключові слова

модернізація, організаційно-економічна модернізація підприємств, конкуренція, модернизация, organizational and economic modernization of enterprises, competition, development

Бібліографічний опис

Валінкевич, Н. В. Бренд роботодавця як інструмент підвищення ефективності використання персоналу на підприємствах молочної промисловості : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04 / Валінкевич Наталія Василівна ; НУХТ. - К., 2015. - 44 с.