Фінансова криза і розвиток франчайзингу в Україні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Встатті висвітлено можливості потенційного впровадження франчайзингу як стратегічного та прогресивного підходу до розвитку підприємств, зокрема харчової промисловості. Запропоновано основні етапи розробки стратегії для франчайзера.
The franchising srategy implementation is progressive approach to the developing food industry.The main steps of strategy for franchiserare described in this article.

Опис

Ключові слова

стратегія франчайзингу, експорт, імпорт, впровадження стратегії, Міжнародна асоціація франчайзингу, franchising strategy, export, import, strategyimplementation, International franchise association, кафедра обліку і аудиту

Бібліографічний опис

Арутюнян, С. В. Фінансова криза і розвиток франчайзингу в Україні / С. В. Арутюнян, Н. Г. Слободян // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2010. – № 35. – С. 11-14.

Зібрання