Впровадження національних стандартів на горілки, горілки особливі, напої лікеро-горілчані

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Впровадження нових редакцій національних стандартів ДСТУ 4256, ДСТУ 4257, ДСТУ 4258 створить умови для проведення належного оперативного контролю горілок і горілок особливих на стадії їх розроблення та виготовлення, що сприятиме підвищенню ефективності роботи підприємств, що виготовляють горілки і горілки особливі. Нові редакції вищенаведених стандартів дадуть змогу підвищити рівень захисту інтересів споживачів, створити більш сприятливі умови для збільшення обсягів реалізації продукції, встановлювати відповідні заходи у кризових ситуаціях та вживати ефективні дії під час виробництва горілок, горілок особливих, напоїв лікеро-горілчаних. The introduction of new editions of national standards DSTU 4256, DSTU 4257, DSTU 4258 will create conditions for proper operational control of vodkas and special vodkas at the stage of their development and production, which will contribute to increasing the efficiency of the enterprises that manufacture vodkas and special vodkas. New editions of the above standards will make it possible to increase the level of protection of consumers' interests, create more favorable conditions for increasing the volume of product sales, establish appropriate measures in crisis situations and take effective actions during the production of vodka, special vodka, and liquor-vodka drinks.

Опис

Ключові слова

кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства, горілка, vodka, горілка особлива, special vodka, напої лікеро-горілчані, liquor-vodka drinks, лікеро-горілчане виробництво, liquor-vodka production, слабоалкогольні напої, low-alcohol drinks, технічні умови, technical conditions, органолептичні показники, organoleptic indicators, фізико-хімічні показники, physical and chemical indicators

Бібліографічний опис

Ковальчук, В. П. Впровадження національних стандартів на горілки, горілки особливі, напої лікеро-горілчані / В. П. Ковальчук, М. Г. Чехун, С. І. Олійник // Наукові праці ДНУ «УкрНДІспиртбіопрод»: «Біотехнології продовольчих продуктів: проблеми і перспективи». – 2023. – С. 92–97

Зібрання