Етнічний та цивілізаційний аспекти економічних досліджень

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Статтю присвячено етнічним та цивілізаційним факторам міжнародно-економічних відносин. Демонструється характер співвідношення між суто економічними та ціннісними мотиваціями економічної поведінки.

Опис

Ключові слова

етнос, этнос, civilization, цивілізація, етнічна ідентичність, міжнародна економіка, економічна модель, цивилизация, этническая идентичность, международная экономика, экономическая модель, ethnic identity, international economy, economic model

Бібліографічний опис

Кобилянська, Л. М. Етнічний та цивілізаційний аспекти економічних досліджень / Л. М. Кобилянська // Дослідження світової політики. - 2009. - Вип. 49.– С. 14-20.

Зібрання