Наукове обгрунтування нових технологічних прийомів створення біопрепаратів для заготівлі силосованих кормів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В країнах з вологим кліматом та суворими зимами, впродовж яких або неможливо одержати зелені корми, або складно зберігати висушені корми, такі як сіно, потреба у забезпеченні поживними речовинами та енергією тварин задовольняється здійсненням заготівлі силосу. До таких регіонів відносять Європу (зокрема Україну), Північну Америку та тропічні регіони (зокрема, Бразилію). Ринок сучасних біопрепаратів для силосування характеризується переважним використанням багатокомпонентних бактеріальних складів. Проте, попри розвиток біотехнології, і наявний досвід в області силосування, досі залишається актуальним питання раціонального вибору складу комбінованих бактеріальних препаратів від необхідного профілю бродіння в сировині. Метою роботи було визначити основні передумови, та фактори, від яких залежить вибір складу біопрепарату для силосування, а також охарактеризувати основну мікробіоту, що використовується для створення бактеріальних композицій та описати механізми їх консервувального впливу. В ході дослідження використовувалися такі загальнонаукові методи дослідження, як аналіз, синтез, узагальнення, індукція та дедукція. Для відображення процесу формування знань в питанні бактеріальних препаратів використовувався історичний метод. Для висвітлення впливу вмісту сухих речовин на хімічні показники силосу було застосовано графічний метод. Джерелом літературних матеріалів були загальнодоступні науково-інформаційні ресурси: бази даних, наукові журнали та періодичні видання. В ході дослідження було охарактеризовано основну рослинну сировину, для одержання силосу і визначено найбільш універсальну рослинну культуру. Визначено основні параметри, що впливають на хімічний та мікробіологічний склад готового силосу. Наведено склад мікробіоти препаратів залежно від типу метаболізму, описано їх консервувальні властивості тощо. Результати направлені на застосування наведених у статті характеристик сировини та властивостей біологічних агентів в якості теоретичної основи для експериментальних досліджень при розробці біопрепаратів для силосування, та рекомендацій щодо раціонального вибору ефективних комерційних силосних препаратів в розрізі технології заготівлі кормів для тваринництва.

Опис

Ключові слова

силос, бактеріальний склад, silage, bacterial composition, біопрепарати, biological products, консервування зелених кормів, canning green fodder, кафедра біотехнології і мікробіології

Бібліографічний опис

Даниленко, С. Г. Наукове обгрунтування нових технологічних прийомів створення біопрепаратів для заготівлі силосованих кормів / С. Г. Даниленко, С. М. Тетеріна, М. О. Хоньків // Продовольчі ресурси. – 2020. – № 14. – С. 67–79.

Зібрання