Пути повышения продуктивности красного молочного скота

Вантажиться...
Ескіз

Дата

1999

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В статье приведены пути повышения производительности красного молочного скота, а также приведена характеристика данной породы. The article presents ways to improve the performance of red dairy cattle and shows characteristics of the breed.

Опис

Ключові слова

червона рогата худоба, молочно-м’ясний, племенні господарства, жирномолочність, красная рогатый скот, молочно-мясное, племенные хозяйства, жирномолочнисть, red cattle, dairy and meat, tribal economy zhyrnomolochnist, кафедра технології м’яса і м’ясних продуктів

Бібліографічний опис

Пешук, Л. В. Пути повышения продуктивности красного молочного скота / Л. В. Пешук // Молочное и мясное скотоводство. - 1999. - № 6. - С. 17-20.

Зібрання