Розв’язання диференціальних рівнянь з частинними похідними з використанням програмного пакету MathCAD

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У поданій статті розглянуто використання програмного пакету MathCAD для розв’язання диференціальних рівнянь з частинними похідними. In this article, the application of the MathCAD software package for solving differential equations with partial derivatives is considered.

Опис

Ключові слова

кафедра вищої математики імені проф. Можара В. І., математичний редактор, диференціальні рівняння, частинні похідні, mathematics еeditor, differential equations, partial derivatives

Бібліографічний опис

Циганкова, Г. А. Розв’язання диференціальних рівнянь з частинними похідними з використанням програмного пакету MathCAD / Г. А. Циганкова, С. В. Гузенко // International Scientific Journal “Internauka”. – 2017. – № 3 (25), Т. 2. – С. 25–27.

Зібрання