Синтез оптимальних регуляторів для систем автоматизації технологічних комплексів неперервного типу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2005

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В даній статті за поданими ознаками виділяється клас об'єктів, до яких належать багатокорпусна випарна установка та нахилена дифузійна установка. Для них обґрунтовується доцільність використання оптимальних регуляторів, в тому числі робастних та приводяться висновки за результатами їх моделювання. In given article on chosen feature stands out the class an object to which pertain multiple-effect evaporator and tilted diffuser. For they are motivated need of the use optimum regulator, including robust control and happen to the findings on result of their modeling.

Опис

Ключові слова

оптимальний регулятор, робастний регулятор, випарна установка, дифузійна установка, критерій якості, робастный регулятор, optimal control, robust control, evaporation plant, diffusion plant, quality criterion, кафедра автоматизації та комп'ютерних технологій систем управління

Бібліографічний опис

Луцька, Н. М. Синтез оптимальних регуляторів для систем автоматизації технологічних комплексів неперервного типу / Н. М. Луцька //Автоматика. Автоматизация. Электротехнические комплексы и системы. - 2008. - № 1 (15). - С. 148-151.

Зібрання