Використання мікробних поверхнево-активних речовин у біології та медицині

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Наведено дані літератури та результати власних експериментальних досліджень практичного використання мікробних поверхнево-активних речовин (ПАР) у біології та медицині. Розглянуто і проаналізовано антимікробні (противірусні, антибактерійні, антифунгальні) властивості ПАР мікробного походження, їхню антиадгезивну активність, перспективи використання цих продуктів мікробного синтезу в терапевтичних цілях (як тромболітичні та протипухлинні агенти, складові ліпосом для цільового доставлення ліків, для посилення антимікробної дії ефірних олій, застосування в генній терапії тощо). Обговорюються перспективи використання мікробних ПАР у молекулярно-біологічних, генетичних, цитологічних та імунологічних дослідженнях. Literature data and results of own experiments concerning practical use of microbial surface active substances (SAS) in biology and medicine are presented. The antimicrobial (antiviral, antibacterial, antifungal) properties, antiadhesive activity, potential therapeutic use of these products (such as thrombolytic and antitumor agents, liposome compounds for drug target transport, increasing of antimicrobial effect of essential oils, use for gene therapy, etc.) are studied and analyzed. The perspectives of microbial surface active substances use in molecular biology, genetic, cytology and immunology investigations are discussed.

Опис

Ключові слова

антимікробна дія, антиадгезивні властивості, генна терапія, медицина, біологія, antimicrobial properties, antiadhesive activity, gene therapy, biology, medicine, кафедра біотехнології і мікробіології

Бібліографічний опис

Пирог, Т. П. Використання мікробних поверхнево-активних речовин у біології та медицині / Т. П. Пирог, А. Д. Конон, А. Б. Скочко // Біотехнолгія. - 2011. - Т. 4, № 2. - С. 24-38.

Зібрання