Принципи виробництва безпечного харчового продукту

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Вступ. Якісні та безпечні харчові продукти дають виробнику конкурентну перевагу на внутрішньому і зовнішньому ринку. Дотримання процедур безпечності висувають до кожного оператора ринку на шляху харчового продукту до кінцевого споживача товару. Принципи щодо безпечності мають виконуватись на всіх етапах життєвого циклу харчового продукту впродовж руху продукту «від лану до столу»: від приймання сировини, через технологічні процеси у виробництві продукту до кінцевого споживача. Метою роботи є систематизація принципів та вимог щодо підтримання безпечності харчових потоків під час виробництва харчового продукту. Матеріали та методи. У досліджені використано методи аналізу, синтезу, індукції, дедукції, порівняння і аналогії, а також логіку і критичне мислення. Досліджено періодичні наукові публікації та нормативні документи стосовно безпечності й якості харчових продуктів. Результати і обговорення. Принципи, що забезпечують виробництво безпечного харчового продукту, засновані на дотриманні вимог до розташування підприємства, приміщень та цехів, зонування приміщень, прокладання технічних комунікацій (водопостачання, водовідведення, вентилювання та постачання повітря) та засобів освітлення приміщень, облаштування складських приміщень та приміщень для збору та утилізації відходів, стоків і викидів, процедур прибирання і очищення приміщень, систем контролювання шкідників, а також до обслуговуючого персоналу, зокрема до особистої гігієни і стану здоров’я персоналу. Розміщення виробничих площ має мати зонування площ з градацією рівня небезпек впливу середовища на продукт: від найвищої до низької ймовірності потрапляння сторонніх і шкідливих речовин у матеріальний потік. Важливим компонентом для підтримання безпечності продукту є надання вичерпної інформації споживачу стосовно поводження з продуктом після розкриття упаковки: терміну використання і умов зберігання. Висновки. Принципи виробництва безпечного харчового продукту забезпечують якість та безпечність продукту на всіх етапах виробництва, починаючи від надходження сировини і пакувальних матеріалів на підприємство до надходження готової продукції на ринок. High-quality and safe food products give the producer a competitive advantage in the domestic and foreign markets. Safety procedures are followed by every market operator on the way of food products to the end-user. Safety principles must be followed at all stages of the food product life cycle during product movement "from lunch to table": From raw materials reception, through technological processes in the production of the product to the end user. The purpose of the work is systematization of principles and requirements for maintenance of safety of food flows during production of food product.

Опис

Ключові слова

принципи, procedure, безпечність, safety, харчовий продукт, foodstuff, виробництво, production, якість, quality, кафедра технології жирів, хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів

Бібліографічний опис

Романовська, Т. І. Принципи виробництва безпечного харчового продукту / Т. І. Романовська, Н. І. Романовська, Н. О. Романовський // Науковий вісник Міжнародної асоціації науковців. Серія: економіка, управління, безпека, технології. – 2022. – Том 1, № 1 DOI: 10.56197/2786-5827/2022-1-1-6

Зібрання