Організаційна культура як важлива складова системи управління підприємствами

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Узагальнено результати досліджень щодо значення організаційної культури підприємства і методики її діагностики. Розглянуто результати застосування методів анкетного обстеження і багатомірного факторного аналізу в процесі оцінки організаційної культури підприємств харчової промисловості. Визначено п’ять синтетичних факторів формування організаційної культури на досліджуваних підприємствах.
The paper generalizes the results of investigations of maintenance of organizational culture and methods of its diagnose. The paper describes results of using the methods of sociological investigations and of multiplicity factor analysis in order to diagnosing the organizational culture of food industry enterprises. Five principal components of organizational culture forming were determined.

Опис

Ключові слова

багатомірний факторний аналіз, організаційна культура, організаційна ефективність, харчова промисловість, multiplicity factor analysis, organizational culture, organizational effectiveness, food industry

Бібліографічний опис

Харчишина, О. В. Організаційна культура як важлива складова системи управління підприємствами / О. В. Харчишина // Економіка. Управління. Інновації. - Житомирський державний університет ім. І. Франка, 2012. - № 1 (7)

Зібрання