Сучасні теорії інвестування

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В статті досліджено концепції формування теорій інвестування протягом століття, виділено основні критерії та проблеми розвитку інвестування. Визначено особливості сучасних теорій інвестування та досліджено підходи, на яких вони ґрунтуються. Research of conceptions of forming of different theories of investing is done in the article, basic criteria and problems of development of the investing are istinguished. Modern investment theories are studied as well as the approaches they are based on.

Опис

Ключові слова

спільне інвестування, фінансовий ринок, інвестування, заощадження, фінансові інструменти, інвестиційний портфель, investment, accumulations, financial instruments, joint investment, financial market

Бібліографічний опис

Красножон, С. В. Сучасні теорії інвестування / С. В. Красножон // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2012. – № 47. – С. 201–203.

Зібрання