Особливості контролю успішності студентів в умовах кредитно-модульної системи організації навчання

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті здійснено теоретичний аналіз особливостей контролю, функцій та видів контролю знань, навичок і умінь студентів у сучасній вищій школі, розглянуто сучасний стан модульно-рейтингового контролю успішності студентів. The article realizes the theoretical analysis of control peculiarities, functions and types of control of students knowledge, skills and abilities at modern higher educational institutions. It considers a present situation of credit and module system.

Опис

Ключові слова

контроль, види контролю, успішність студентів, кредитно-модульна система, оцінювання, control, types of control, students progress, credit and module system, assessment, кафедра ділової іноземної мови та міжнародної комунікації

Бібліографічний опис

Тригуб, І. П. Особливості контролю успішності студентів в умовах кредитно-модульної системи організації навчання / І. П. Тригуб, О. В. Никитенко // Гнозис, 2012. - Вип. II (35). - C. 309-316.

Зібрання