Розрахункова статична модель випарної установки з вакуум-апаратами першої кристалізації як останнім корпусом

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2004

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Запропонована статична модель випарної установки дозволяє якісно, та кількісно оцінювати вплив факторів на енергозатратність концентрування соків як в процесі оперативного втручання в роботу ВУ, продуктового відділення чи дифузійної установки, так і при аналізі технічних рішень, що рекомендуються до впровадження при реконструкції теплових схем. The proposed static model evaporator allows qualitatively and quantitatively assess the impact of factors on the energy-intensive concentration juices in the process of surgical intervention in the work of slaves, the grocery department or diffusion plant, and the analysis of technical solutions that are recommended for implementation in the reconstruction of heating circuits.

Опис

Ключові слова

концентрування, витрата пари, статична модель, випарна установка, flow of steam, heating steam, static model of the evaporator unit, concentration, кафедра теплоенергетики та холодильної техніки

Бібліографічний опис

Петренко, В. П. Статична модель, випарна установка, концентрування, витрата пари, грійна пара, вторинна пара, вакуум / М. О. Прядко, М. О. Прядко, А. В. Форсюк // Харчова промисловість. – 2004. – № 3. – С. 146–147.

Зібрання