Подієвий туризм як інструмент патріотичного виховання молоді

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

The article discusses the role and importance of tourism as a factor iventivnogo development patriotism among the younger generation, stimulates the educational process on the example of events - the 200th anniversary of the birth of Taras Shevchenko. The problems of preservation and promotion of the national cultural heritage through the development of tourism activities in the regions, namely the development of ivent tourism. In the turn of the region's cultural heritage is able to determine the specificity and direction of the development of tourism and tourist destination. Development of sustainable tourism iventivnogo involves the solution of a set of problems: develop prospective tourist product in order to meet needs of modern tourists; rational use of natural and cultural heritage of the region; the interests of the local economy based on cooperation and mutual enrichment; supporting entrepreneurship; involvement of the population (community) in the development of tourism, the alignment of business interests and local residents on the basis of partnership. Striking events in the history of the country evoke a sense of pride in their country, and so they need to be actively promoted in a good sense. В статті розглянуто роль та значення івентивного туризму як фактора розвитку патріотизму у підростаючого покоління, що стимулює освітній процес на прикладі події - 200-річчя з дня народження Тараса Шевченка. Розглянуті проблеми збереження та просування національної культурної спадщини за допомогою розвитку туристичної діяльності в регіонах, а саме розвитку івентивного туризму. В свою ж чергу культурна спадщина регіону здатна визначити специфіку та напрямок розвиток туризму та туристичну дестинацію. Розвиток стійкого івентивного туризму, передбачає вирішення цілого комплексу проблем: створення перспективного туристичного продукту з метою задоволення сучасних потреб туристів; раціональне використання природної і культурної спадщини регіону; врахування інтересів місцевої економіки на основі взаємодії та взаємного збагачення; надання підтримки підприємництву; залучення населення (місцевих громад) в розвиток туризму, ув'язку інтересів бізнесу і місцевих жителів на основі партнерства. Яскраві події в історії країни викликають почуття гордості за свою вітчизну, і тому їх необхідно активно пропагувати в хорошому сенсі слова.

Опис

Ключові слова

івентивний туризм, івент-захід, туристична подія, розвиток туризму, об’єкт туристичної атракції, event set, ivent-tourism, event travel, tourism development, innovative directions to tourist attractions, кафедра туристичного та готельного бізнесу

Бібліографічний опис

Верес, К. О. Подієвий туризм як елемент патріотичного виховання молоді / К. О. Верес // Наукові праці Національного університету харчових технологій. - 2014. - Т.20, № 4. - С.138-144/

Зібрання