Дослідження відносної густини та видимої міцності денатурованого спирту в залежності від концентрації денатуруючої добавки

Вантажиться...
Ескіз

Файли

Дата

2002

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Визначено залежність відносної густини та видимої міцності спирту етилового денатурованого від концентрації діетилфталату (в межах 0-1,5 %) і температури (в межах 0-250С) при міцності вихідного етилового спирту в межах 95,0-96,5 % об. Математична обробка експериментальних даних дозволила скласти рівняння, які дають змогу визначити концентрацію денатуруючої домішки (діетилфталату) в спирті етиловому денатурованому в залежності від його відносної густини, при міцності вихідного спирту в межах 95,0…96,5 % об. Ці формули можуть бути використані для експрес-аналізу концентрації денатуруючої домішки в спирті етиловому денатурованому на будь-якій стадії його знаходження.
Dependence of relative density and visible fortress of denaturated ethyl spirit from concentration of diethylftalat (within the limits of 0-1,5 %) and temperatures (within the limits of 0-250С) is certain at a fortress of initial ethyl spirit within the limits of 95,0-96,5 % about. Mathematical processing of experimental data has allowed to make the equations, enabling to define concentration denaturated additives (diethylftalat) in spirit ethyl denaturated depending on its relative density, at a fortress of initial spirit 95,0…96,5%. These formulas can be used for the express-analysis of concentration denaturated additives in spirit ethyl denaturated at any stage.

Опис

Ключові слова

денатуруюча домішка, діетилфталат, видима міцність, відносна густина, спирт етиловий денатурований, denaturated additives, diethylftalat, relative density, visible fortress, denaturated ethyl spirit, кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства

Бібліографічний опис

Дослідження відносної густини та видимої міцності денатурованого спирту в залежності від концентрації денатуруючої добавки / П. Л. Шиян, І. С. Гулий, В. О. Домарецький та ін. // Харчова і переробна промисловість. — 2002. — № 2. - С. 17-19.

Зібрання