Варіанти локативів та їх функції в тексті

Вантажиться...
Ескіз

Дата

1997

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розглядаються формальні та семантичні варіанти прийменникових локативів, директивів, їх функції у створенні семантико-синтаксичної єдності літературного тексту. Визначається роль формальних варіантів локативу простору у тема-рематичного зв'язку тексту, виділення теми або реми, їх згортання, розгортання; роль лексико-семантичних варіантів локативу у розвитку ідеї, фабули, реми літературного тексту, створенню образів та уявлених картин.
The article considers formal and semantic variants of the prepositional locatives, their function in creating semantico-syntactic integrity of literary text. The role of formal variants in theme-rheme connection of the text is defined as well as the role of lexico-semantic variants in developing the idea, fabula, rheme of the literary text, creating images and artistic pictures.

Опис

Ключові слова

формальні, семантичні варіанти, прийменниковий локатив, літературний текст, formal, semantic variants, prepositional locatives, literary text

Бібліографічний опис

Ткаченко, Н. Д. Варіанти локативів та їх функції в тексті / Н. Д. Ткаченко // Іноземна філологія. – 1997. - Вип. 26. - C. 18-19.

Зібрання