Методичні підходи до оцінки інноваційного потенціалу промислових підприємств

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2004

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті розглянуто методику та критерії оцінки інноваційного потенціалу промислових підприємств. Наведено показники які дозволяють охарактеризувати ефективність управління інноваційною діяльністю. The article deals with the methods and criteria for assessing the innovation potential of industrial enterprises. The figures that allow to characterize the efficiency of innovation.

Опис

Ключові слова

інновації, потенціал, ефективність, промислові підприємства, innovation, capacity, efficiency, industry, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Нечаєв, О. Л. Методичні підходи до оцінки інноваційного потенціалу промислових підприємств / О. Л. Нечаєв // Наукові праці НУХТ. – К.: НУХТ.– 2004. – № 15. – С. 97-98.

Зібрання