Моделювання інноваційного розвитку підприємства (синергетичний підхід)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В процесі аналізу існуючих підходів до моделювання інноваційного розвитку підприємства виявлено, що саме синергетичні моделі дозволяють не лише якісно описувати досліджувані явища, але саме за їх допомогою можна виділити різні нелінійні особливості явищ і дослідити вплив різних факторів на поведінку системи (підприємства). In the process of analysis of the existent going it is exposed near the design of innovative development of enterprise, that exactly synergetics models allow not only high-quality to describe the probed phenomena, but exactly with their help it is possible to select the different nonlinear features of the phenomena and probe influence of different factors on the conduct of the system (enterprises).

Опис

Ключові слова

система, самоорганізація, саморозвиток, синергетика, system, self-organization, self-development, synergetics, кафедра вищої математики імені проф. Можара В. І.

Бібліографічний опис

Кузьмінська, Н. Л. Моделювання інноваційного розвитку підприємства (синергетичний підхід) / Н. Л. Кузьмінська // Моделювання та інформатизація соціально-економічного розвитку України. - 2009. - Вип. 10.

Зібрання