Антимікробні властивості поверхнево-активних речовин Nocardia vaccinii ІМВ В-7405

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Встановлено, що антимікробні властивості ПАР N. vaccinii ІМВ В-7405 залежали від ступеня очищення (супернатант, розчин ПАР), концентрації та експозиції. Виживання Escherichia coli ІЕМ-1 і Bacillus subtilis БТ-2 (як вегетативних клітин, так і спор) після обробки упродовж 1−2 год розчином поверхнево-активних речовин і супернатантом (концентрація ПАР 21 мкг/мл) становило 3−28 %. Мінімальні інгібуючі концентрації (МІК) ПАР N. vaccinii ІМВ В-7405 щодо досліджуваних бактерій, дріжджів і мікроміцетів становили 11,5–85,0; 11,5–22,5 і 165,0–325,0 мкг/мл відповідно. It is shown that the antimicrobial properties of N. vaccinii ІMV B-7405 surfactant depended on the degree of purification (supernatant, solution of surfactant), concentration and exposure. Survival of Escherichia coli ІEM-1 and Bacillus subtilis BT-2 (both vegetative cells and spores) after treatment for 1−2 hours with surfactants solution and the supernatant (the surfactant concentration 21 μg/ml) was 3−28%. Minimum inhibitory concentrations of N. vaccinii ІMV B-7405 surfactants on studied bacteria, yeast and micromycetes were 11,5−85,0; 11,5−22,5 and 165,0−325,0 μ/ml respectively.

Опис

Ключові слова

кафедра біотехнології і мікробіології, мінімальна інгібуюча концентрація, поверхнево-активні речовини, Nocardia vaccinii ІМВ В-7405, антимікробні властивості, surfactants, minimum inhibitory concentration, antimicrobial properties

Бібліографічний опис

Антимікробні властивості поверхнево-активних речовин Nocardia vaccinii ІМВ В-7405 / Т. П. Пирог, Х. А. Берегова, І. В. Савенко та ін. // Мікробіологічний журнал. – 2015. − Т. 77, № 6. − С. 2−10.

Зібрання