Про належність похідної Гельфонда-Леонтьєва до класу збіжності

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Для цілих та аналітичних в одиничному крузі функцій досліджено належність похідних Гельфонда-Леонтьєва до класів збіжності. For entire and analytic functions in the unit disk the belonding of Gelfond-Leont'ev derivatives to convergence classes is investigated.

Опис

Ключові слова

класи збіжності, ціла функція, convergence class, entire function, кафедра вищої математики імені проф. Можара В. І.

Бібліографічний опис

Мулява, О. М. Про належність похідної Гельфонда-Леонтьєва до класу збіжності / О. М. Мулява, М. М. Шеремета // Науковий вісник Чернівецького університету. -2010. - Вип.485. - С. 71-77.

Зібрання