Визначення фізичних показників дробини, як капілярно-пористого матеріалу

Вантажиться...
Ескіз

Файли

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розроблені рекомендації по удосконаленню процесів: фільтрування затору, випаровування дробини та її сушіння. Recommendations to improve processes: filtering mash, pellet evaporation and drying of.

Опис

Ключові слова

пивна дробина, затор, капілярно-пористий матеріал, bear pellet, congestion, capillary-porous materials, кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв

Бібліографічний опис

Прохоров, O. M. Визначення фізичних показників дробини, як капілярно-пористого матеріалу / Прохоров, O. M. // Науково-практична міжнародна конференція.- К. : НУХТ, 2010. - Ч. 1. - С. 72

Зібрання