Розробка способів анаеробного очищення стічних вод з використанням залізовідновлювальних бактерій

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2006

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Встановлена можливість використання залізовідновлювальних бактерій для видалення фосфату при очищенні стічних вод. Оптимальне співвідношення кількості внесеного Fe (III) до фосфату при анаеробному зброджуванні активного мулу складало 2:1, ефективність видалення фосфату становила 95% від початкового значення. Отримано накопичувальні та чисті культури ЗВБ. Визначення найближчої філогенетичної послідовності нуклеотидів для гену 16S рРНК ізольованих штамів показало що вони є представниками видів Stenotrophomonas maltophilia та Brachymonas denitrificans. Залізовідновлювальна активність S. maltophilia тa денітрифікуючої бактерії B. denitrificans показана уперше.
The application of iron-reducing bacteria for phosphate removal from wastewater treatment was shown. The optimal ratio of Fe (III) to phosphate was 2:1 for the treatment of phosphate-containing wastewater; phosphate removal efficiency was 95%. The application of both enrichment and pure cultures of iron-reducing bacteria for the phosphate removal from wastewater was demonstrated. Two pure cultures of ironreducing bacteria, Stenotrophomonas maltophilia BK and Brachymonas denitrificans MK, were identified by 16S rRNA gene sequencing. The ability of the facultative anaerobes S. maltophilia BK and B. denitrificans MK to reduce Fe(III) was shown at the first time.

Опис

Ключові слова

метаногенез, залізо, залізовідновлювальні бактерії, стічна вода, фосфат, сульфат, сульфід, анаеробне очищення, ferrous, methanogenesis, iron-reducing bacteria, phosphate, sulphate, anaerobic treatment, wastewater, ferric, кафедра біотехнології і мікробіології

Бібліографічний опис

Стабніков, В. П. Розробка способу анаеробного очищення стічних вод з використанням залізовідновлювальних бактерій : автореф. дис... канд. техн. наук: 03.00.20 / Стабніков Віктор Петрович ; Національний університет харчових технологій. – Київ, 2006. – 21 с.