Система тренувань гравців в настільний теніс на основі програмованого навчання

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Одним із самих популярних видів спортивної діяльності, як в нашій державі, так і за кордоном є настільний теніс. Формування олімпійського резерву та майстрів із даного виду спорту відбувається в спортивних школах та ВУЗах. І якщо в спортивній школі існує фіксована система тренувань гравців, то в навчальних закладах спортивне тренування характеризується глибоким індивідуалізмом гравців та вибором спеціальних методів тренування. One of the most popular types of sporting activities, both in our country and abroad is table tennis. formation of the Olympic reserve and masters of the sport takes place in schools and sports Universities. And if the sports school system, there is a fixed training players, in schools sports training is characterized by deep individualism players and a choice of special methods of training.

Опис

Ключові слова

теніс, теннис, tennis, кафедра фізичного виховання

Бібліографічний опис

Лавор, Н. Л. Система тренувань гравців в настільний теніс на основі програмованого навчання / Н. Л. Лавор // Фізична культура, спорт та здоров’я нації: збірник наукових праць. / Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського; головний редактор В. М. Костюкевич. – Вінниця: ТОВ «Ландо ЛТД», 2014. - Вип. 16. – С. 460-465

Зібрання