Підвищення конкурентоспроможності підприємства шляхом удосконалення професійного розвитку персоналу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті розглядаються способи професійного розвитку персоналу як важливий напрям удосконалення придбаних конкурентних переваг. Неперервний професійний розвиток розглядається як довгострокові інвестиції в конкурентоспроможність персоналу.
The article describes how professional development as an important improvement of the competitive advantages acquired. Continuous professional development is considered as long term investment in the competitiveness of the staff.

Опис

Ключові слова

конкурентоспроможність, конкурентна перевага, професійний розвиток, competitiveness, competitive advantage, professional development, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Репіч, Т. А. Підвищення конкурентоспроможності підприємства шляхом удосконалення професійного розвитку персоналу / Т. А. Репіч // Інвестиції : практика та досвід. – 2011. – № 1. – С. 47-50.

Зібрання