Розроблення шоколаду на основі керобу з додаванням арахісу та насіння сезаму

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Метою статті є визначення перспектив використання керобу для виробництва шоко-ладу. Оскільки кондитерські вироби користуються великою популярністю серед населення, з метою зменшення їх негативного впливу на організм людини необхідно створити та науково обґрунтувати нові продукти покращеного інгредієнтного складу за рахунок використання нових видів спеціальної та екологічно чистої продовольчої сировини. У статті представлено загальну характеристику керобу, визначено, що він належить до функціональних харчових продуктів, що зумовлено його унікальним хімічним складом. Порівняльна характеристика керобу з какао-порошком показала, що кероб відріз-няється меншим вмістом жиру та білків, проте збагачений харчовими волокнами, мікро- та макро-елементами, його хімічний склад повністю збалансований за вмістом харчових речовин, вітамінів і мінералів. Також розглянуто дослідження вчених і науковців про можливість використання керобу в кондитерському виробництві, які показали, що він є перспективною сировиною і його використання дасть змогу розширити асортимент кондитерських виробів та підвищити їх біологічну цінність. У процесі досліджень здійснено порівняння білкового складу розробленого зразка шоколаду на основі керобу з додаванням насіння сезаму і арахісу з контрольними, а саме з шоколадом на основі керобу без добавок та шоколадом із вмістом какао-продуктів 60%. З отриманих результатів стало очевидно, що кількість білку в розробленому зразку шоколаду значно більша, ніж у контрольних зразках. Визначення глікемічного індексу розробленого зразка і контрольних зразків показало, що всі вони мають низький показник глікемічності, проте шоколад на основі керобу не містить доданий цукор, який підвищує рівень цукру в крові, тому його можуть споживати хворі на цукровий діабет. Подальші дослідження мають бути спрямовані на визначення фізико-мімічних та мікробіологічних показників розробленого зразку шоколаду на основі керобу.

Опис

Ключові слова

кероб, шоколад на основі керобу, перспективи використання, білковий склад, глікемічний індекс, carob-based chocolate, prospects of use, protein composition, glycemic index, кафедра експертизи харчових продуктів

Бібліографічний опис

Янчик, М. В. Розроблення шоколаду на основі керобу з додаванням арахісу та насіння сезаму / М. В. Янчик, В. В. Кійко, М. В. Мазур // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Серія : Технічні науки. – 2021. – Вип. 25. – С. 136–142.

Зібрання