Адаптація програми дисципліни «Фінансовий ринок» до кредитно-модульної системи навчального процесу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розглядається кредитно-модульна технологія вивчення дисципліни «Фінансовий ринок», яка забезпечує самостійне опрацювання програми курсу з використанням сучасних навчальних технологій, таких як організація самостійної роботи, використання активних методів навчання, розробка і використання тестів.
The author considers the credit-modulus technology of studying the subject «Financial Market» which ensures independent treatment of the syllabus of the course with the use of modern educational technologies such as the organization of independent work, the use of active methods of studying, working out and applying tests.

Опис

Ключові слова

кредитно-модульна технологія, credit-modulus technology, активні методи навчання, самостійна робота, рейтингове оцінювання, рейтинговое оценивание, active methods of studying, independent work, applying tests, кафедра фінансів

Бібліографічний опис

Еш, С. Адаптація програми дисципліни "фінансовий ринок" до кредитно-модульної системи навчального процесу // Вища школа. - К., 2009. - № 9. - С. 36-49.

Зібрання