Теплогідродинамічний розрахунок плівкових випарних апаратів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2002

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розроблено методику одновимірного інтервально-ітераційного теплогідродинамічного розрахунку плівкових випарних апаратів. В її основу покладено напівемпіричну математичну модель процесів перенесення кількості руху та енергії в плівці розчину, що випаровується. The technique unidimensional interval-iterative teplogidrodynamic calculation of film ablative vehicles is designed. The semiempirical mathematical model of processes of transferring of momentum and energy in a film of solution is trusted to in its (her) basis (fundamentals), which one exhales.

Опис

Ключові слова

математична модель, теплогідродинамічний розрахунок, випарний апарат, mathematical model, evaporators, teplogidrodynamic calculation, кафедра теплоенергетики та холодильної техніки, кафедра технології консервування, кафедра технології молока і молочних продуктів

Бібліографічний опис

Тепло гідродинамічний розрахунок плівкових випарних апаратів / С. М. Василенко, А. В. Форсюк, В. В. Шутюк, Н. В. Чепель // Наукові праці НУХТ. – 2002.– № 11.– С. 124-126.

Зібрання