Використання ароматизаторів у виробництві особливої горілки «Капітан»

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Випуск нових алкогольних брендів виробники пов’язують із розробкою нових міцних "фантазійних" напоїв з використанням джерел натурального аромату, зокрема ефірних олій. Враховуючи сучасні тенденції алкогольного ринку, було розроблено рецептуру особливої горілки "Капітан" з застосуванням метода профілю флейвора. За цим методом побудовано органолептичний профіль алкогольного напою та визначено кількісні співвідношення інгредієнтів у рецептура, що відповідають профілю. Дослідження органолептичними і фізико-хімічними показниками даного напою до і після 6 місяців зберігання показали його гармонізацію як за ароматом, так і смаком. Manufacturers understand release of new alcoholic trends under developed new strong drinks with use of sources of natural aroma and essence oils. Taking into account modern alcoholic lines, it has been developed a compounding of especial vodka "Captain". By working out the method flavor has been used. Behind this method it is constructed an aroma profile of an alcoholic drink and it is defined quantitative parities of components which answer an aroma profile. Research indicators of the given drink till 6 months of preservation have shown harmonization aroma and taste.

Опис

Ключові слова

алкогольні напої, ефірні олії, особлива горілка, метод флейвора, органолептичний профіль, alcoholic drinks, essence oils, especial vodka, method flavor, aroma profile, кафедра технології молока і молочних продуктів

Бібліографічний опис

Чепель, Н. В. Використання ароматизаторів у виробництві особливої горілки «Капітан» / Н. В. Чепель // Міжнар. наук.- практ. журнал «Товари і ринки».– 2012. – №1 (13). – С. 131-138.

Зібрання