Особливості формування іншомовної компетенції в аудіюванні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті аналізуються основні особливості аудіювання, які с важливою складовою мовленнєвої діяльності; акцентується увага на необхідності та способах розвитку аудіювання при вдосконаленні комунікативної компетенції майбутніх спеціалістів. This article reveals the basic features of listening comprehension that are very constituent of communicative activity; listening comprehension is analyzed, and attention is concentrated on the importance of its development in the teaching of future specialists.

Опис

Ключові слова

мовленнєва діяльність, комунікативна компетентність, аудіювання, communicative activity, communicative competence, listening comprehension, кафедра ділової іноземної мови та міжнародної комунікації

Бібліографічний опис

Власенко, Л. В. Особливості формування іншомовної компетенції в аудіюванні / Л. В. Власенко, В. В. Мірочник // Перспективні наукові досягнення – 2010 : збірник матеріалів всеукраїнської науково-практичної конференції, 14-15.05.2010. - Полтава, 2010. - С. 52-54

Зібрання