Фізична активність в умовах карантинних обмежень

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В статті розглянуто особливості підтримання належного рівня фізичної активності під час епідемії. Обґрунтовано корисність фізичної активності в умовах карантину. Проаналізовано зв'язок між фізичною активність і здатністю організму до відновлення та подолання захворювань. Проаналізовано результати дослідження щодо зниження фізичної активності студентів та школярів в умовах карантину. Надано рекомендації щодо забезпечення умов безпечної фізичної активності в період масових захворювань та карантину. The article considers the peculiarities of maintaining the proper level of physical activity during the epidemic. The usefulness of physical activity in quarantine conditions is substantiated. The relationship between physical activity and the body's ability to restore and overcome diseases is analyzed. The results of the study on reducing physical activity of students and schoolchildren in quarantine conditions are analyzed. Recommendations for ensuring conditions of safe physical activity during mass diseases and quarantine have been provided.

Опис

Ключові слова

фізична активність, карантинні обмеження, рhysical activity, quarantine restrictions, кафедра фізичного виховання

Бібліографічний опис

Міцкевич, Н. І. Фізична активність в умовах карантинних обмежень / Н. І. Міцкевич // Актуальные научные исследования в современном мире. – 2022. – Вып. 2(82), Ч. 3. – С. 119–124

Зібрання