Забезпеченість аграрного виробництва паливно-енергетичними ресурсами

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті досліджено основні напрями використання ПЕР сільським господарством у 1990-2010 роках. Визначені шляхи поліпшення використання енергоресурсів.В статье исследованы основные направления использования ТЭР в сельском хозяйстве в 1990-2010 годах.

Опис

Ключові слова

сільськогосподарське виробництво, паливно-енергетичні ресурси, забезпеченість, сельскохозяйственное производство, топливно-энергетические ресурсы, обеспечение, agricultural production, energy resources, software, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Сіднєва, Ж. К. Забезпеченість аграрного виробництва паливно-енергетичними ресурсами / Ж. К. Сіднєва // Економічні науки. – 2011. - № 4 (58). – С. 306-309.

Зібрання