Сучасні погляди на управління персоналом

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2008

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розглянуто різні погляди на управління персоналом з моменту виникнення науки до сьогодення. Визначено погляди на управління персоналом сучасних науковців. Освітлено бізнес-процеси менеджменту персоналу. Different viewpoints about human resources management from the moment of the science origin till nowadays were examined. Views at the personnel management of the contemporary scientists were defined. Business processes of the human resources management were enlightened.

Опис

Ключові слова

мотивація персоналу, правила, управління персоналом, кадровий потенціал, аналіз та планування персоналу, положення, кафедра економіки праці та менеджменту, regulations, rules, human resources management, staff potential, staff analyzing and planning, motivation of the personnel

Бібліографічний опис

Римаренко, В. О. Сучасні погляди на управління персоналом / В. О. Римаренко // Наукові праці НУХТ. − 2008. − № 27. - С. 100−103.

Зібрання