Застосування новітніх технологій в туризмі

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В сучасному світі все більшого застосування набувають новітні інтерактивні засоби та інформаційні технології. Впровадження інформаційних систем та технологій значно полегшує господарську діяльність туристичних підприємств. Вони набувають широкого розповсюдження в соціально-культурному сервісі, готельно-ресторанному обслуговуванні, та посідають особливе місце в створенні та просуванні туристичного продукту. Поширення комп’ютерних інформаційних технологій охоплює все більше сфер людської діяльності, зокрема велику частину виробничої та майже всю невиробничу сфери економіки, а сама індустрія невпинно модернізується і змінює напрям руху вдосконалень. Інформаційні технології, призначені, спочатку, для вузького кола споживачів, набули широкого поширення. Нині існує велика кількість різноманітного програмного забезпечення, в тому числі і туристичного. Сучасний фахівець туристичної індустрії має володіти практичними навичками роботи як із програмами загального користування, так і зі спеціалізованими програмами.

Опис

Ключові слова

туризм, новітні технології, технології, технічні засоби, комп'ютерні технології, інформаційні технології, технології в туризмі, комп'ютерні технології в туризмі, инновационные технологии, технологии, технические средства, компьютерные технологии, информационные технологии, технологии в туризме, компьютерные технологии в туризме, инновационные технологии в туризме, інноваційні технології в туризмі, tourism, new technologies, modern technologies, technologies, technical means, Computer Technology, Information Technology, technology in tourism, computer technology in tourism, кафедра туристичного та готельного бізнесу

Бібліографічний опис

Візерська, М. С. Застосування новітніх технологій в туризмі / М. С. Візерська // Рекреаційні ресурси та послуги гостинності в регіонах України : матер. ІV Всеукр. інтернет-конф., 24 травня 2019 р., м. Черкаси. – Черкаси : Ю.А. Чабаненко, 2019. – С. 105–110.

Зібрання