Співробітництво України з міжнародними фінансовими організаціями

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті досліджено основні тенденції співробітництва України з міжнародними фінансово-кредитними організаціями (МФО), проаналізовано їх ефективність та досвід залучення іноземних кредитів для світової економічної практики. Обгрунтовано перспективи розвитку відносин України з МФО і стан сучасних взаємовідносин України з ними, а також шляхи інтеграції України в міжнародні економічні й політичні відносини, що нерозривно пов ’язані із забезпеченням структурного реформування національної економіки та створенням підґрунтя для її стійкого зростання. Здійснено аналіз основних нормативно-правових документів, на яких базуються взаємовідносини між Україною та Міжнародним валютним фондом (МВФ). Розглянуто основні етапи співробітництва України з МВФ й головні проблеми співпраці з метою вдосконалення його механізмів для підвищення ефективності використання ресурсів Фонду та реалізації структурних реформ в Україні. Запропоновано заходи, які слід здійснити уряду України з метою ефективного використання допомоги, що надається Світовим банком. Проаналізовано особливості стану вітчизняного сектору державних фінансів. Зазначено, що міжнародні валютно-кредитні та фінансові організації є важливою складовою сучасної інституційної структури світових валютно- фінансових відносин. Пріоритетні напрями та форми співробітництва України з МФО сформульовані у відповідних стратегіях допомоги Україні, які є своєрідними середньостроковими програмами, що визначають структуру, обсяг і принципи діяльності в Україні цих організацій. Стратегії підтримують програму розвитку, розроблену урядом України, яка пристосована до потреб та умов певної країни. Питання співпраці з МФО особливо актуалізується сьогодні з огляду на обмеженість фінансових ресурсів та поступове входження держави в стадію пікових виплат за зовнішнім боргом.

Опис

Ключові слова

міжнародні фінансово-кредитні організації, економіка України, співробітництво, економічні відносини, іноземні кредити, кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства

Бібліографічний опис

Денисенко, М. П. Співробітництво України з міжнародними фінансовими організаціями / М. П. Денисенко, М. Р. Поліщук, М. В. Білько // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2020. – Т. 26, № 1. – С. 42-49.

Зібрання