Сутність інформаційного забезпечення управлінських рішень з охорони праці у закладах вищої освіти

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті проаналізовано сутність інформаційного забезпечення закладів вищої освіти в галузі охорони праці: функції управління, координації та контролю фахівців з охорони праці у закладах вищої освіти. Визначено розподіл інформаційних потоків у структурі вищого навчального закладу. Запропоновано загальний підхід для вдосконалення системи управління інформаційними технологіями з урахуванням чіткої взаємодії начальника служби охорони праці з керівниками всіх структурних підрозділів вищого навчального закладу, для адекватного та постійного управління з урахуванням усіх факторів що впливають на стан охорони праці, для передачі начальнику структурних підрозділів оптимального комплексу заходів забезпечення безпеки праці. The study analyzed in detail the essence of information support of higher educational institutions in the occupational safety and health: the functions of management, coordination and control of labor protection specialists in higher education institutions. One of the most important tools of conducting labor protection policy in institutions of higher education is the modern information support of departments (services) of labor protection.

Опис

Ключові слова

кафедра екологічної безпеки та охорони праці, охорона праці, безпека праці, нещасний випадок, виробничий травматизм, заклади вищої освіти, labor protection, labor safety, accident, occupational injurie, institutions of higher education

Бібліографічний опис

Євтушенко, О. В. Сутність інформаційного забезпечення управлінських рішень з охорони праці у закладах вищої освіти / О. В. Євтушенко, А. О. Сірик // Научный взгляд в будущее. – 2020. - Том. 1, № 17. – С. 68–72.

Зібрання