Розрахунок зон руйнувань про розробленні ПЛАС автозаправної станції

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Діяльність будь-якого підприємства, що відноситься до об'єкту підвищеної небезпеки, пов'язана з ризиком виникнення аварії або аварійної ситуації, що призведе до чинників небезпеки для здоров'я людей і навколишнього середовища. З метою запобігання утворення таких ситуацій на кожному об'єкті підвищеної небезпеки розробляються план локалізації і ліквідації аварій (ПЛАС). У даній роботі представлено результати розрахунків одного з об'єктів (блоку) плану локалізації і ліквідації аварій для автозаправної станції, як об’єкта підвищеної небезпеки. The activities of any enterprise, refers to an object of increased danger, is associated with the risk of an accident or emergency, which will lead to danger factors for human health and the environment. In order to prevent the formation of such situations at each hazardous facility, a plan for localization and liquidation of an accident (PLEA) (PLEA) is developed. This paper presents the results of the calculation of one of the objects (block) of the plan of localization and elimination of accidents for a gas station as an object of high risk.

Опис

Ключові слова

кафедра екологічної безпеки та охорони праці, вибух, горіння, зона руйнування, аварія, ПЛАС, explosion, burning, destruction zone, accident, PLEA

Бібліографічний опис

Володченкова, Н. В. Розрахунок зон руйнувань про розробленні ПЛАС автозаправної станції / Н. В. Володченкова // Проблеми охорони праці, промислової та цивільної безпеки : збірник матеріалів ХХІ- Всеукраїнської науково-методичної конференції (з участю студентів), 18-20 листопада 2019 р., м. Київ. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – С. 54-57.

Зібрання