Моделювання і оптимізація процесу виробництва формованих картопляних чіпсів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті використано метод повного факторного експерименту для розроблення регресійних моделей оптимальних параметрів виробництва формованих картопляних чіпсів з додаванням висівок жита, висівок ячміня, жмиху гарбузового насіння, кріопорошків броколі та червоного буряка і без них. Встановлено адекватність отриманих рівнянь регресії, що в повній мірі описують поверхню відгуку. На основі проведених результатів досліджень із застосуванням математичного пакету MathCAD визначено оптимальні параметри структурно-механічних показників картопляного тіста та органолептичних показників готових формованих картопляних чіпсів. The method of full factorial experiment is used in the article to develop regression models of optimal parameters of production of molded potato chips with the addition of rye bran, barley seed, pumpkin seed cake, broccoli and red beet cryopowder. The adequacy of the obtained regression equations, which fully describe the response surface, is established. Based on the results of research using the mathematical package MathCAD, the optimal parameters of structural and mechanical parameters of potato dough and organoleptic parameters of ready-made potato chips were determined.

Опис

Ключові слова

чіпси, картопляна крупка, висівки, чипсы, картофельные хлопья, отруби, chips, potatoes, bran, кафедра готельно-ресторанної справи, кафедра технології хлібопекарських і кондитерських виробів, кафедра інформаційних технологій, штучного інтелекту і кібербезпеки

Бібліографічний опис

Моделювання і оптимізація процесу виробництва формованих картопляних чіпсів / А. В. Ковтун, В. М. Ковбаса, О. Л. Сєдих // SWord. – 2019. – Вип. 8 (3). – С. 31–38.

Зібрання