Маркетингові комунікації та просування продукції вітчизняних хлібопекарських підприємств на зовнішні ринки

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Статтю присвячено вивченню теоретичних основ просування продукції та розробці практичних рекомендацій щодо підвищення ефективності просування продукції підприємств хлібопекарської галузі на зовнішні ринки.
The article is sanctified to the study of theoretical bases of advancement of products and development of practical recommendations in relation to the increase of efficiency of advancement of products of enterprises of bread making industry to the foreign markets.

Опис

Ключові слова

просування продукції, advancement of products, маркетингові комунікації, методи просування товарів, реклама, стимулювання збуту, marketing communications, methods of advancement of commodities, advertisement, sales promotion, personal sale, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Тюха, І. В. Маркетингові комунікації та просування продукції вітчизняних хлібопекарських підприємств на зовнішні ринки [Електронний ресурс] / І. В. Тюха // Ефективна економіка. – 2012. – № 7. – Режим доступу до журналу: https://www.economy.nayka.com.ua

Зібрання