Функціонально-технологічні властивості фаршевих систем з використанням білоквмісних композицій на основі тваринного білка «Білкозин»

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В статті представлені результати застосування тваринного білку, з метою підвищення ефективності використання сировини, зменшення кількості відходів виробництва, розширення асортименту і підвищення якості виробленої продукції. Приведено обґрунтування найбільш раціональних шляхів використання білкових композицій на основі колагенового волокнистого яловичого білка «Білкозин-Про». Наведено вплив розроблених стабілізаторів на функціонально-технологічні показники фаршів, призначених для виготовлення ковбасних виробів. Раціональним обрано співвідношення для гідратації композиційних білоквмісних сумішей 1:29, що забезпечує формування високих структурно-механічних характеристик готових ковбасних виробів. Доведена можливості застосування вторинних продуктів забою великої рогатої худоби в якості цінної сировини для харчових продуктів. Тhe concept of the animal protein application as a source of improvement of effectiveness of raw materials use as well as industrial wastes reduction, enlargement range of goods and quality improvement has been presented in the article. The most rational ways of the protein compositions based on the fibrous beef protein «Belkozine» and approaches of it treatment for manufacturing of the meat minced systems of good quality were discussed. The data of the developed stabilizers impact on the sensory characteristics of the minced meat, which is a semifinished product for the sausages, has been presented. It has been found that the most effective composition mixture: water ratio was 1:29, that resulted in the high sensory features of the sausages. An application of the meat processing byproducts as the raw materials of the food products manufacturing has been discussed.

Опис

Ключові слова

oleoresins, сполучнотканинний білок, фаршева система, стабілізатор, нанокомпозит, олеорезини, connecting protein, minced meat system, stabilizer, nanocomposite, кафедра технології м’яса і м’ясних продуктів

Бібліографічний опис

Функціонально-технологічні властивості фаршевих систем з використанням білоквмісних композицій на основі тваринного білка «БІЛКОЗИН» / В. М. Пасічний, Ю. О. Хоменко, Ю. В. Желуденко, М. М. Полумбрик // Збірник наукових праць ВНАУ. – 2015. – Вип. 2 (90). Серія : Технічні науки. – С. 72–76.

Зібрання