Виникнення філософії як об’єкт наукового дослідження

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В статті критично розглянуті існуючі в літературі точки зору на проблему виникнення філософії, обґрунтовані їх переваги й недоліки, а також проаналізовані наступні типи філософування: теоретичний, ессеїстсько-афористичний релігійно-містичний, художньо-образний і показана їх специфіка.
The available points of views about the problem of philosophy’s origin are analyzed in the given article. The author shows their values and shortcomings. He also analyzes such types of philosophizing as theoretical, essayistic and aphoristic, religious and mystic, artistic and imaginative. Their specific character is described.

Опис

Ключові слова

міфічна свідомість, міфологія, релігія, містика, наука, мораль, право, політика, тип філософування, кафедра гуманітарних дисциплін, mythological consciousness, mythology, religion, mysticism, science, ethics, law, politics, types of philosophizing

Бібліографічний опис

Кітов, М. Г. Виникнення філософії як об’єкт наукового дослідження / М. Г. Кітов // Практична філософія. – 2012. - № 2. – С. 38-44.

Зібрання