Аналіз впливу інтенсивних та екстенсивних чинників на підвищення ефективності виробництва на ВАТ "Київхліб"

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2003

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Аналізуючи результативність та ефективність роботи підприємств харчової та переробної промисловості важливо чітко зрозуміти, за рахунок яких факторів ці здобутки досягнуто. Давно минув той час, коли для досягнення позитивних результатів кожне підприємство залучало додаткові матеріальні і трудові ресурси. В сучасній економіці, щоб досягти суттєвих позитивних результатів виробничо-господарської діяльності промислові підприємства повинні покладатися на фактори інтенсивного використання виробних ресурсів. В статті викладено методи розрахунку впливу на кінцеві результати діяльності кожного підприємства екстенсивних (основні засоби, виробничі запаси, промислово-виробничий персонал) та інтенсивних (фондовіддача, матеріаловіддача, продуктивність праці). Analyzing the effectiveness and efficiency of the food processing industry is important to clearly understand what factors account for these gains achieved. Long past the time to achieve positive results every company involved additional financial and human resources. In today's economy to achieve significant positive outcomes industrial and business industries must rely on intensive use of factors of precious resources. In the article the methods of influence on the final results of each company extensive (fixed assets, inventories, industrial personnel) and intensive (capital productivity, materialootdachi, productivity).

Опис

Ключові слова

ефективність виробництва, екстенсивні чинники, інтенсивні чинники, кінцеві результати, продуктивність праці, фондовіддача, матеріаловіддача, efficiency, extensive factors, intensive factors, outcomes, productivity, capital productivity, materialootdachi, кафедра обліку і аудиту

Бібліографічний опис

Чернелевський, Л. М. Аналіз впливу інтенсивних та екстенсивних чинників на підвищення ефективності виробництва на ВАТ "Київхліб" / Л. М.Чернелевський, О. В. Швайко // Наукові праці Національного університету харчових технологій. - 2003. - № 14. - С. 93-94.

Зібрання