Національний розвиток та економічний протекціонізм

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2004

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті розглянуто роль нації та націоналізму як консолідуючих чинників індустріального розвитку та економічного зростання. Виокремлено основні типи протекціонізму, що застосовуються для захисту стратегічних галузей національних економічних систем розвинених країн, розглянуто позитивні та негативні сторони застосування протекціоністських заходів. The paper considers the role of nation and nationalism as a consolidating factor of industrial development and economic growth. Singled basic types of protection used to protect strategic sectors of national economies of developed countries, discussed the positive and negative aspects of the use of protectionist measures.

Опис

Ключові слова

протекціонізм, національний розвиток, нація, націоналізм, протекціоністська політика, protectionism, national development, nation, nationalism, protectionist policies

Бібліографічний опис

Кобилянська, Л. М. Національний розвиток та економічний протекціонізм / Л. М. Кобилянська // Стратегія розвитку України (економіка, соціологія, право) : наук. журн. - 2004. - № 3-4. - С. 127-133.

Зібрання