Удосконалення процесу біохімічного очищення стічних вод молокозаводів методом електростимулювання життєдіяльності мікроорганізмів активного мулу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2006

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Проведено дослідження біохіміко-технологічних характеристик аеробного активного мулу та удосконалення процесу біохімічного очищення стічної води молочного виробництва стимулюванням мікроорганізмів активного мулу очисної споруди електричним струмом. The purpose of work is research of biochemical-technical characteristics of active silt and improvement of process of biochemical cleaning of waste water of dairy manufacture by a way improvement of microorganisms of active silt by an electrical current.

Опис

Ключові слова

дегідрогеназна активність, active of degidrogenaz, стічна вода, активний мул, хімічна потреба кисню, waste water, active silt, chemical consumption of oxygen, кафедра екологічної безпеки та охорони праці

Бібліографічний опис

Семенова, О. І. Удосконалення процесу біохімічного очищення стічних вод молокозаводів методом електростимулювання життєдіяльності мікроорганізмів активного мулу / О. І. Семенова, Т. Л. Ткаченко // Наукові праці Національного університету харчових технологій. - 2006. - № 18. - С. 27-29.

Зібрання