Львівщина як осередок розвитку лікувально-оздоровчого туризму в Україні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розглянуто теоретичні питання лікувально-оздоровчого туризму. Встановлено взаємозв’язок між розвитком лікувально-оздоровчого туризму та наявних природних рекреаційних ресурсів у межах регіонів країни. Охарактеризовано курорти Львівщини. Проаналізована санаторно-курортна база Львівської області. Запропоновано програму лікувального туру «Оздоровлення на Прикарпатті» до курорту Східниця. Theoretical questions of health-improving tourism are considered here. The interconnection between the development of health-improving tourism and existing natural recreational resources within the regions of the country is established. The resorts of Lviv region are described. The sanatorium and resort base of Lviv region is analyzed. The program of the medical tour "Health in the Carpathian region" is offered to Skhidnytsya resort.

Опис

Ключові слова

лікувально-оздоровчий туризм, санаторно-курортні заклади, Львівщина, бальнеологічні курорти, лікувальний тур, кафедра туристичного та готельного бізнесу, health-improving tourism, sanatorium and resort establishments, Lviv region, balneological resorts, health-improving tour

Бібліографічний опис

Батиченко, С. П. Львівщина як осередок розвитку лікувально-оздоровчого туризму в Україні / С. П. Батиченко, Л. В. Мельник, А. Д. Щербань // Молодий вчений. – 2018. - №10 (62). – С. 452-455.

Зібрання