Використання кавітації для генерування теплоти

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В статті показано взаємозв’язок теплового ефекту кавітації з перетворенням енергії при зіткненні з кумулятивними мікроструменями, які утворюються в рідині при замиканні кавітаційних бульбашок. In the article is shown intercommunication of thermal effect of cavitation with energy transformation at a collision with cumulative microcurrents, which are appear in a liquid at shorting of cavitation bubbles.

Опис

Ключові слова

кавітація, генерування теплоти, мікрострумені, cavitation, warmth generating, microcurrents, кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв

Бібліографічний опис

Некоз, О. І. Використання кавітації для генерування теплоти / О. І. Некоз, О. А. Литвиненко, К. Здіслав // Вібрації в техніці та технологіях. – 2009. - № 2. – С. 102-104.

Зібрання